Számlázó Program végfelhasználási feltételek

Számlázó Program Végfelhasználói Licencszerződés

A jelen Végfelhasználói Licencszerződés Ön (mint magánszemély vagy gazdasági szervezet) a továbbiakban Vevő és az ARENDSZERGAZDA KFT. (cégjegyzékszám: 01-09-984283) továbbiakban Szerző között létrejött jogilag kötelező megállapodás az
A Számlázó Program szoftvertermékre (a továbbiakban: szoftver), mely magában foglalja a számítógépes szoftvert, ezen felül a nyomtatott anyagokat és az elektronikus dokumentációt is.

 

Fontos figyelmeztetés:

Az alábbiak tartalmazzák a szoftver használatára vonatkozó valamennyi feltételt, beleértve a szavatosságot is. A szoftver telepítése, a használatbavételi, valamint aktivizációs kód megadása ezeknek a végfelhasználási feltételeknek az elfogadását jelenti az Ön részéről.

 

1. Végfelhasználási feltételek

1.1. A vételár kifizetésével a Szerző nem kizárólagos felhasználási engedélyt ad a számlázó szoftver egyetlen számítógépen való használatára. A szoftverrel való további rendelkezés joga a vevőre nem száll át. A számlázó szoftver licence nem osztható meg, és nem használható egyidejűleg különböző számítógépeken, azok mindegyikét egy-egy külön szoftverpéldánnyal kell ellátni.

1.2. A licenc a számlázó szoftverre, mint egységes termékre érvényes, annak alkotóelemei nem különíthetőek el.

1.3. A Vevő jogosult arra, hogy a számlázó szoftver egy példányát olyan adattároló egységen, például hálózati kiszolgálón, tárolja, vagy arra telepítse, amelyet kizárólag arra használ, hogy a szoftvert a belső hálózaton keresztül más munkaállomásaira telepítse, vagy azon futassa. Ebben az esetben azonban minden egyes olyan számítógéphez, amelyen a szoftvert telepíti, vagy futtatja, külön licencet kell beszereznie és adott munkaállomáshoz hozzárendelnie. A számlázó szoftver licence nem osztható meg, és nem használható egyidejűleg különböző munkaállomásokon.

1.4. A szoftvert a vevő nem adhatja tovább harmadik személynek, valamint nem másolhatja, csupán biztonsági, illetve archiválási célból készíthet a számlázó szoftverről részleges vagy teljes másolatot. A Vevő birtokában egyidejűleg legfeljebb 1 másolati példány létezhet, és mindkettőnek olvasható formában kell tartalmazni az eredeti szoftver valamennyi "copyright" megjelölését, illetve megjegyzését.

1.5. A számlázó szoftvert a Vevő nem veheti, illetve nem adhatja kölcsönbe, bérbe, lízingbe, haszonbérbe vagy haszonkölcsönbe.

1.6. A Vevő köteles tartózkodni a szoftverkód visszafejtésétől.

1.7. A Vevőnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy mindazok, akik kapcsolatba kerülnek az általa vásárolt szoftverrel, tartsák be ezeket a feltételeket (beleértve természetesen azt is, hogy nem tehetnek kísérletet a szoftverkód visszafejtésére). Amennyiben a Vevő tudomást szerez a számlázó szoftver bármiféle jogosulatlan felhasználásáról, köteles mindent megtenni annak azonnali megszüntetése érdekében. Ha nem képes a jogosulatlan felhasználást megakadályozni, köteles erről a tényről a Szerzőt írásban haladéktalanul értesíteni.

1.8. A szoftverre, mint szellemi alkotásra vonatkozó minden jogosultság a Szerzőt illeti. A Vevő felelős az általa vagy megbízottja által elkövetett minden olyan cselekményért, amely a szoftver jogosulatlan felhasználásának tekinthető.

1.9. A szoftveren és dokumentációján található védjegyek a Szerző tulajdonai. A védjegy bármiféle további felhasználása, másolása stb. csak a Szerző írásbeli engedélyével lehetséges.

Az egyéb jogokra vonatkozó jogfenntartás mellett a Szerző visszavonhatja a jelen Végfelhasználói Licencszerződést, amennyiben a Vevő a jelen licencszerződésben foglalt rendelkezéseket vagy feltételeket megszegi. Ebben az esetben a Vevő köteles megsemmisíteni a szoftver összes másolatát és alkotóelemét.

 

2. Szavatosság

2.1.1. A Szerző a szoftverre az értékesítéstől számított 12 hónap szavatosságot vállal arra, hogy annak fizikai kivitelezése megfelel a szoftverhez tartozó dokumentációban (súgó állományban) megadottaknak. A Szerző nem vállal kötelezettséget azért, hogy a szoftver kielégíti a vevő igényeit, illetve, hogy működőképes a vevő által használt olyan számítógép-konfiguráción, amely eltér a szoftver dokumentációjában foglaltaktól. A Szerző kötelezi magát, hogy amennyiben a szoftver adathordozója hibás, abban az esetben a fenti határidőn belül díjmentesen kicseréli a szoftvert. A szoftverrel kapcsolatban a Szerző felelőssége nem terjed ki olyan károk megtérítésére (beleértve bármely olyan közvetett vagy közvetlen kárt, illetve veszteséget, ideértve az adatvesztést is), amely a szoftver használatával hozható kapcsolatba. A Szerző felelőssége nem terjed ki a nem általa, hivatalos forgalmazója vagy bizományosa által terjesztett szoftverre. Megszűnik a Szerző felelőssége a szoftverrel kapcsolatban akkor is, ha a felhasználó a szoftvert módosítja, vagy más módon megváltoztatja.

2.2. Jogszavatosság. A Szerző a szoftvert, mint saját szellemi termékét jogosult forgalmazni, arra harmadik személy jogot nem szerzett, és nincs olyan jogosultság, amely a szoftver jelen feltételek szerinti felhasználását kizárná vagy korlátozná.

 

3. Egyéb kérdések

3.1. A Szerzőnek jogában áll a szoftvert módosítani, illetve folyamatosan karbantartani. A módosított szoftvert a Szerző felajánlja megvásárlásra. A Vevő nem köteles a módosított szoftvert megvásárolni.

 

.

 
Mercy Ropes Hogtied And Buggered Part1 Blonde College Slut Sextape X 08 Desi Indian Masturbation Hot Indian Babe Kinky On Sofa Hardcore Loving Bluebird Films Indian Wet Pussy